Песъчинки

Във всеки брой на моя в. “Български лекар” под рубриката “Песъчинки” публикувам избрани мисли и кратки стихотворения, които намирам в Интернет и Фейсбук. Много от читателите ми споделят, че ги споделят.Изживяваме последните две, най-много три десетилетия на славната ни Родина, която – не без наша помощ (бездействието и мълчанието също е в полза на нечестивците) е разграбена, продадена и предадена от разбойниците, наричащи себе си “политически елит”, оперирани от съвест, достойнство и родолюбие.

Прочетете част от тях и вие – но не за да плачете над изкопания от тях гроб на Майка България, а да помислите: как да им противостоим? Защото те няма да почувстват нашето презрение, нито да разберат болката ни.И да си припомним вопъла на Любен Каравелов:

“Свободата не ще екзарх. Иска Караджата!”

###

“България ще спазва международните норми и поведение, дори с цената на отказ от национален суверенитет.”

Петър Стоянов, Президент

Tags: 

Comments are closed.