Обява: МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов”

МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов” – Велико Търново търси да назначи:

Лекар специалист-оториноларинголог.

Изисквания към кандидатите: образование – висше медицинско “лекар”; придобита специалност по оториноларингология.

Необходими документи: молба, автобиография, диплома за завършено висше медицинско образование, диплома за придобита специалност, удостоверение за членство в БЛС, свидетелство или сертификат за допълнителна квалификация.

Документите се подават в служба “Личен състав” на МОБАЛ.
Справки в “Личен състав”, тел. 062/678-900 – 336.

Comments are closed.