Д-р Николай Дончев: Ендовенозно лазерно лечение на варикозно разширени вени

С удоволствие научихме, че младият колега от Варна д-р Николай Дончев успешно е защитил дисертационен труд на тема “Ендовенозно лазерно лечение на варикозно разширени вени” за присъждане на образователна и научна степен “Доктор”. Научен ръководител му е най-известният варненски съдов хирург доц. Виктор Княжев, а рецензенти – изтъкнатите ни специалисти проф. Тодор Захариев (национален консултант) и доц. Кузман Гиров.

Принципът “лазерова аблация” на лечение на варикозните вени представлява превръщане на енергията на лазерния лъч в топлина, която ги фотокоагулира. Предложената хирургична процедура се състои във въвеждане на лазерна сонда в повърхностната разширена вена, позиционирането й под ехографски контрол на точно определено място в слабинната област и инсталиране на лазерна емисия с постепенно изваждане на сондата, при което разширената вена се свива, фотокоагулира и облитерира. За няколко седмици организмът я превръща в съединителна тъкан.

При наличие на по-изразени странични разклонения, те се отстраняват по метода на минифлебектомията. След приключване на процедурата се поставя стегната еластична превръзка с ластичен бинт. Веднага след процедурата пациентът може да се движи. Престоят му в клиниката е до 24 часа след операцията (по метода на еднодневната хирургия, без болнично пролежаване). Типът анестезия може да бъде обща, регионална (спинална) или локална.

В Клиниката по съдова хирургия към МУ – Варна по този нов метод, наречен EVLT – endovenous laser treatment of varicose veins в периода 2007-2009 г. са извършени 141 лазерни аблации при висока ефективност (97%), при доказано по-малко усложнения и странични действия в сравнение с конвенционалния стрипинг; освен това – и при по-ниска цена (главно за сметка на спестяването на индиректните загуби от нетрудоспособността).

Методът може да се изпълнява в амбулаторна обстановка, под локална анестезия, с по-малко разрези и съответно отлични козметични резултати, с по-малка болезненост, по-малко хематоми и по-малък риск от инфекция на раните, особено в слабинната гънка, по-бързо възстановяване на пациентите, по-малко загубени дни работоспособност.

Доказано е също, че EVLT  е метод на избор при болни с трофични промени на кожата и болни с наднормено тегло.

Tags: , , , ,

Comments are closed.