Eвропейски експерти в разработването и производството на „бързи” ваксини

Медицински Университет-Пловдив бе докомакин на международната среща по проект FASTVAC, финансиран по програма „Здраве” на Европейския съюз. Общият бюджет по проекта е над 3 млн. евро за три години.

Целта на проекта е дизайн и бързо получаване на ваксини при инфекции. В разработването на съвременна платформа за бързи ваксини са ангажирани водещи институции от 8 европейски държави: Холандски институт за ваксини (координатор по проекта), Агенция за защита на здравето (Великобритания), Серумен институт (Дания), Институт „Кантакучино” (Румъния), Национален център по епидемиология (Унгария), Норвежки институт за обществено здраве, Университет „Пол Сезан” (Франция).

Две катедри от МУ-Пловдив – „Медицинска Биология” и „Микробиология и Имунология” са партньори по проекта. На нашият екип от микробиолози и имунолози са възложени отговорните задачи за конкретно определяне на прицелната група заболявания (точно кои инфекции) и методологията при разработване на специфичните ваксини.

Tags: 

Comments are closed.