XI Белинов симпозиум

В Пловдив, за XI пореден път, бе проведен 11-тият Белинов симпозиум, посветен на делото и паметта на основателя на българската оториноларингология проф. Стоян Белинов (1872, Трявна – 1944). Той бе председатестван от прф. Кунчо Кунев, председател на Българското оториноларингологично дружество.

Бяха изнесени десетки интересни доклади и съобщения: “Терапевтичен ефект на стентирането при бенигнена трахеална стеноза”, “Лечение на обструктивната сънна апнея с помощта на радиочестотна термоаблация на долни носни конхи и мекото небце, съчетани с частична резекция на небните съги и увулата”, ”Серозен отит при деца с цепнато небце”, “Септо(рино)пластика в детската възраст”, “Основни аспекти при слухопротезирането”, “Молекулярна диагностика на глухотата”, ”Нов подход при лечение на рецидивиращата респираторна папиломатоза”, “Лимфоми в областта на главата и шията”, “Гломусни тумори на средното ухо”, “Функционални хирургически решения при карцином на ларинкса”.

Радостно впечатление направи, че наред с опитните, известни на всички нас водещи оториноларинголози (професорите Кунчо Кунев, Георги Георгиев, Георги Едрев, Иван Ценев, Р. Бенчев, Ал. Карапанчев, Д. Димов, П. Димов, Илия Йовчев; доцентите Иван Чалъков, Цоло Цолов, Карен Джамбазов и мн. др.) все повече се налагат млади техни колеги, надежди на българската медицина, като  (запомнете това име!) д-р Димитър Пазарджиклиев от Пловдив, съчетал както професионализма, така и колегиалността и човеколюбието на своя славен баща, чието име достойно носи.

Tags: , , , , , , , ,

Comments are closed.