Документация – МУ – Варна

Във връзка със закриването на Кожна клиника към МБАЛ „Св. Анна” – Варна, и проведените разговори за предислоциране на преподавателите и осигуряване на нормалното протичане на учебния процес в Медицински университет – Варна за студенти и специализанти, ви информираме следното:

Двама от преподавателите към МУ – Варна, които работеха в Кожна клиника в МБАЛ „Св. Анна”, ще бъдат прехвърлени към МБАЛ „Св. Марина”. Осем легла за кожни болести ще бъдат разкрити в Клиниката по инфекциозни болести към „Св. Марина”. По този начин се осигуряват условията за пациентите с кожни заболявания, нуждаещи се от хоспитализация. Четирима специалисти към МУ – Варна по кожни болести ще работят към „Св. Марина”. На останалите двама преподаватели от университета им е предложена амбулаторна дейност към „Св. Анна”.

На целия медицински персонал от Кожна клиника е осигурена възможност за работа в останалите отделения на „Св. Анна”.

Към момента това е най-добрият вариант за осигуряването на специализирана медицинска помощ по дерматология и венерология във Варна.

Проф. д-р Анелия Клисарова, ректор на МУ – Варна

Tags: , ,

Comments are closed.