Фондация “Хасуми” пред Конгреса по онкология

Ва 10-13 ноември в София ще се проведе VIII конгрес по онкология с международно участие. На него фондация “Хасуми” ще вземе дейно участие. Ще бъдат изнесени доклади в областта на нано-медицината и нано-онкологията, както и по имунната защита и ваксина срещу рака, където впечатляващи научни достижения имат акад. Богдан Петрунов и проф. Иван Черноземски.

Нашето предложение е Фондация “Хасуми” да предложи на участниците в Конгреса да приемат препоръка към МОМН и МЗ за въвеждане на задължително обучение по здравна и сексуална култура в училищата.

Tags: , ,

Comments are closed.