На вниманието на НЗОК: Деменциите при болестта на Паркинсон

На наскоро отминалия Конгрес по неврология най-силно впечатление направи докладът на проф. Лъчезар Трайков относно деменциите при Болестта на Паркинсон (БП).

Те спадат към т. нар. недвигателни симптоми на БП: когнитивни нарушения, халюцинации, депресии или панически пристъпи, нарушения на съня, апатия, паметови “бели петна”, безинициативност, незаинтересованост, деменция. (Неслучайно даже се провеждат и специални конгреси, посветени на тази тема.)

Оказа се, че 30 до 90% от паркинсониците имат когнитивни проблеми, а 20-40% развиват деменция (предимно съдова) и депресия. БП е благоприятна почва за развитие и на Болестта на Алцхаймер (БА).

Всеизвестно е, че БП не може да се лекува, но може да се модулира. Сем. Браак имат фамозни публикации относно степента на поява на телцата на Леви при различните стадии на БП. Тези телца корелират с деменцията при БП и се явяват специфичен патоанатомичен субстрат при нея; увредени са и холинергичните ядра, което подпомага ранното й диагностициране.

БП предразполага 6 пъти повече към деменция, затова често се асоциира именно с нея. За отбелязване е, че двигателните симптоми я предхождат понякога с години.

За деменция може да се говори, когато има нарушения не само на паметта, но и някои от следните дейности: реч, праксис, гнозис или екзекутивни функции.

Според Леонардо Бианки когнитивните нарушения при БП по-бързо развиват деменция. Що се отнася до треморните пациенти, те са по-защитени от нея.

Антихолинестеразните средства имат изключително добър резултат при БП. Ефектът им върху когнитивните функции е чудесен (в комбинация с L-Dopa-препаратите). Конкретно най-отговорно може да се препоръча Arisept 5-10 mgr дневно, с много добър и траен ефект.

Ние настояваме този препарат да бъде включен в реимбурсната листа на НЗОК!

Tags: , ,

Comments are closed.