Не посягайте на потребителската такса!

Какво ли не безумие може да се измисли в една осиромашала държава?

Социалният министър Тотю Младенов обеща да предложи на МС повишаване на минималната работна заплата на 270 лв, като смело добави, че потребителската такса за преглед при ПИМП и СИМП не трябва да се покачва, т. е. да си остане 2,30. Нищо, че по ЗЛЗ тя трябва да бъде 1% от минималната работна заплата. С други думи министърът еднолично погазва закона. Питаме: кой е по-важен: законът или министърът?!

Ако тази глупост бъде осъществена, ще бъдем свидетели на поредната дискриминация на колегите.

Като толкова се е загрижило за финансите на потребителите, защо социалното министерство не компенсира щетите на лекарите? Докога те ще изпълняват социални функции, преглеждайки и лекувайки съвършено безплатно здравнонеосигурени и социалнослаби без никаква компенсация от МТСП? 

Лекарите не са социални работници, г-н министър!

Tags: , , , , ,

Comments are closed.