УМБАЛ „Свети Георги” стартира енергоефективни дейности за 2,5 млн. лв.

Изплащането на инвестицията на изпълнителя ще е за сметка на реализираните икономии

Договор с инвеститор за изпълнение на енергоефективни мерки на стойност близо 2,5 млн. лева подписа Университетска болница „Свети Георги” ЕАД – Пловдив.

Контрактът е по чл. чл. 48 от Закона за енергийната ефективност или т.нар. „Договор за ЕСКО-услуга”, който е с гарантиран резултат и има за цел реализирането на дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност в основния корпус на лечебното заведение.
 
Предметът на договора са мерки, които ще доведат до енергийни спестявания за УМБАЛ „Свети Георги”, като възстановяването на направените инвестиции и изплащането на дължимото на изпълнителя възнаграждение ще се извършват за сметка на реализираните икономии на енергия.

Tags: 

Comments are closed.