Честито!

Възстановена е секцията “Медицинска наука” при БАН. За неин председател единодушно е избран акад. Богдан Петрунов, а за гл. секретар – акад. Радомир Ррадомиров.

Проф. Владимир Павлов, дългогодишен ръководител на Клиниката и Катедрата по УНГ, навърши 90 години!

Tags: , , ,

Comments are closed.