II Конгрес по неонатология: Какво чудесно общество!

Проф. Емилия Христова – Лекар на България!
Ще стане ли 14 октомври Празник на педиатрите?
II Национален конгрес по неонатология (с международно участие, под патронажа на премиера Бойко Борисов) се проведе в Пловдив. Още в началото му – 14 октомври, Петковден, Деня на св. Петка Търновска, закрилник на децата, семействата и плодовитостта – предложихме тази дата да стане Празник на българските педиатри. (Дали идеята ни ще се приеме, ще се произнесе ръководството на Българската педиатрична асоциация.)
Неонатологичната общонст започва своето приспособяване към европейските алгоритми на поведение през 1987 г., когато в национален мащаб са анализирани перинаталните и неонаталните показатели и е регламентирано интензивното лечение в неонатологията за университетските и областни звена.
Първото научно неонатологично дружество е регистрирано през 1989 г.; през 1991 г. неонатологията е регламентирана като субспециалност по педиатрия, но със самостоятелна програма за обучение на специалисти. През 1992 г. българските неонатолози получават шанса да бъдат включени в първия френско-български проект за сърфактант-терапия при новородени с респираторен дисстрес-синдром.
1993 г. също е историческа: тогава започва тясно обвързване на нашата неонатологична общност с фондация “Силви Вартан за България”. Дарителската й дейност подпомага неонатолозите във всекидневната им терапевтична стратегия първоначално при неонаталния иктер. Българският терапевтичен протокол дотогава включва конвенционална фототерапия и обменно кръвопреливане. Френската школа обаче е наложила интензивната фототерапия като ранна профилактична и терапевтична методика. И фондацията доставя на България първите фотолампи за интензивна фототерапия. Ефектът е огромен не само в терапевтично, но и във финансово измерение. Докато до 1993 г. се извършват до 6000 обменни кръвопреливания годишно, от 2000 те са сведени до 10-15. И всичко това – благодарение на благородната българска арменка от Пловдив Силвия Вартан. Тази прекрасна жена, с лице на ангел и излъчване на Богиня, се явява нашата майка Тереза. 40-те лампи, закупени от нея, са доставени чрез БЧК от фирма Sapex, благодарение фамилията на Валя Ерви.
През 2000 г. нейната фондация доставя и първите боксове за стерилен ламинарен поток в звената за интензивно лечение в българската неонатология. Тази система за подготовка на медикаменти и разтвори за парентерално хранене осигурява защитата от вътреболнични инфекции при преждевременно родените деца. Фондацията на Силви Вартан доставя също инкубатори, ехографи, пулсоксиметри, като по този начин подпомага високотехнологична помощ за най-рисковите новородени.
Заслугата за тази високоблагородна дейност се дължи не само на голямото сърце на Силви Вартан и любовта й към Майка България и децата ни, но и на организаторските качества на г-жа Фани Теохарова, координатор на дейността на фондацията. Ежегодно г-жа Теохарова отразява използваемостта на апаратурата в отделенията и гарантира разпределението ѝ по предназначение.
Мисията на Силви Вартан заслужава международно признание. Нека да ѝ благодарим за Човеколюбието!
II Конгрес по неонатология протече при голям интерес (над 300 регистрирани участници)
Председателят на Българската асоциация по неонатология проф. Емилия Христова бе удостоена с най-високото професионално-съсловно звание у нас “Лекар на България”, което се присъжда от здравния министър, председателите на БЛС, СУБ, Нац. Алианс “Живот за България” и Съюза на българските медицински дружества и гл. редактор на в. “Български лекар”.
Организацията на конгреса, осъществена от AIM Group International, бе превъзходна!
Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.