Бодимед – на 20 години

“Кажем ли “Бодимед” разбираме ний “Бушка”; така ще си позволим да перифразираме известната мисъл на Вл. Маяковски.

Защото доц. Бушка Захариева е не само създателят и собственикът, но и красивото лице, възторженият дух, ласкавото обаяние и неизтощимият двигател на първата частна клинична лаборатория у нас.

Баща й, незабравимият професор по социална медицина, обаятелният и достолепен мъдрец Тодор Захариев, който доживя честита преклонна възраст, й е завещал: “Твоят Бог е болният човек”.

Бодимед е първата лаборатория изобщо у нас, която покри и получи най-престижната международна квалификация.

Бодимед е член на най-авторитетната европейска верига от клинични лаборатории.

Не случайно девизът на Бодимед е: “Когато трябва да си сигурен”.

Бъдете благословени, Бушке и всички колеги от твоя славен колектив от Бодимед.

За много години! И все така точни, честни и красиви!

Tags: , ,

Comments are closed.