Защо БЛС не се самоуправлява

“Не е демократично!” – възроптаха срещу Закона за допълнение към ЗСОЛЛД неколцина колеги. БЛС трябвало да се саморегулира, съгласно Закона и Устава, според които при искане на ¾ от регионалните организации Съборът трябвало да бъде свикан. В. “Български лекар” също получи упреци, някои от които – доста несдържани, дори гневни, заради инициирането на този Закон, разработен и внесен от д-р Тодор Кумчев в НС.

¾ означава 21 РЛК, т. е. 21 от всичките 28. Друг е въпросът, че е още по-недемократично една огромна РЛК като столичната, в която членуват повече от 1/3 от всички български лекари, да има право само на един-единствен глас, а не на квотен принцип.

Не 21, а цели 24 РЛК искаха със специална декларация Събор на 17-18 декември м. г. Призатизиралият БЛС Председател обаче не се подчини на съкрушителното мнозинство.

Той щеше да се съпротивлява до последно, ако не беше Законът за допълнение към ЗСОЛЛДМ, който свърши своето историческо дело. Ясно е също, че този Устав на БЛС повече не може да върши работа. Следващият Събор ще трябва да го прецизира.

Tags: , , ,

Comments are closed.