Втора международна среща по проекс „Равни възможности за здраве: действие за развитие”

В Медицински университет – Плевен се състоя Втора работна среща на партньорите по проект “Равни възможности за здраве: действие за развитие”. 18 представители от Италия, Латвия, Малта, Полша и Румъния. На срещата присъства лично мениджъра на проекта г-жа Киара Кавана от водещата партньорска организация “Лекари за Африка – КУАМ”, Италия, заедно с членове на координиращия екип.

Целта бе представяне от партньорите по проекта на извършените дейности и постигнатите резултати до момента, както и обсъждане на предстоящите събития и дейности в отделните страни. Партньорите споделиха своите успехи в основните направления на проекта – академичното и продължаващо обучение по глобално здраве и повишаване на обществената информираност по глобалните проблеми на здравето и развитието.

Бяха представени информационните материали, предназначени за широката общественост, които се подготвят съвместно.

Tags: 

Comments are closed.