Медик на 2011 г.

За 21-ви път в. “Форум медикус” връчи своя Приз “Медик на годината”. С него бе удостоена проф. Анелия Клисарова, ректор на Медицински Университет – Варна.

Заслугите ѝ са безспорни: тя създава Факултета по дентална медицина и Факултета по фармация, както и курсовете по морска медицина; въвежда нови технологии при сцинтиграфски изследвания на мозък, слюнчени жлези, бъбрек, кости, бели дробове; за първи път въвежда у нас позитронно-емисионната томография с компютърен томограф РЕТ/СТ.

Честито!

Tags: ,

Comments are closed.