Конференция по онкологична хирургия

На 23- 26 април т. г. в хотел “Шумен”, гр. Шумен ще се проведе Национална конференция по онкологична хирургия. Организатори: Българското хирургическо дружество (председател чл.-кор. проф. Дамян Дамянов), Споциализираната болница за активно лечение по онкология – София и Междуобластният диспансер за онкологични заболявания със стационар – Шумен.

Теми: карциномите на млечната жлеза, стомаха и на колона и ректума.
 За кореспонденция: чл.-кор. проф. Дамян Дамянов – 02/943-23-63; д-р Цветелина Спиридонова – 02/943-24-91, 0888/401-870; факс 943-21-14;
Имейли: secbss@yahoo.com; spiridonova.tsvetelina@gmail.com

Tags: , , ,

Comments are closed.