Науменуване на Клиниката по АГ на името на професор Димитър Радонов

На вниманието на д-р Красимир Пандев,

изп. директор на Втора МБАЛ – София

Уважаеми д-р Пандев,

Като Ви благодаря за разрешението на 20 март от 13-14 ч. да проведем в Конферентната зала Първата Кръгла маса по женско здраве “Нежната Жена”, подновявам старото си предложение (отправено Ви устно на 19 октомври м г.): Клиниката по АГ при Втора МБАЛ да бъде наименувана “Проф. Димитър Радонов”, на което Вие не възразихте.

Имам съгласието и на нейния началник проф. Стамболов, изразено без колебание пред проф. Младен Григоров.

Както Ви е добре известно, проф. Радонов дълги години оглавяваше тази клиника. Честен, почтен, високо ерудиран и колегиален, той е и инициаторът за възстановяването на БЛС.

За случая е редно да бъде изработена съответната табела, която може да бъде поставена пред входа на клиниката на 20 март или на 7 април.

Tags: , , ,

Comments are closed.