УМБАЛ „Свети Георги” реновира 4 клиники

От 1 април в болницата ще заработи и Сектор за стволовоклетъчна трансплантация

Четири от клиниките си реновира Университетска болница ,,Свети Георги”, съобяи изпълнителният директор проф. д-р Карен Джамбазов. По този начин освен специализирани медицински грижи ще осигурим на пациентите и много добри битови условия по време на болничния им престой, допълни проф. Джамбазов.

Макар и частично най-мащабно обновяване претърпя клиниката по педиатрия и генетични заболявания, която се помещава в две съседни сгради в База 1 на лечебното забедение на бул. ,,Васил Априлов”. Това е най-натоварената откъм прием и медицински дейности детска клиника в южна България, уточниха от лечебното заведение.

От 1 април т.г. ще заработи и сектор за стволовоклетъчна трансплантация към Клиниката по хематология. В него ще се осъществяват специфичните медицински диагностични и лечебни дейности като високодозова, миелоабративна химиотерапия и режими с редуциран интензитет с последваща трансплантация на хемопоетични стволови клетки. Те ще се извършват съгласно методични указания за диагностика и лечение на заболяванията на кръвта и кръвотворните органи, обясни изп.-директор на Университетска болница ,,Свети Георги”.

До края на годината УМБАЛ ,,Свети Георги” ще продължи да реновира клиничните си структури. През 2012 г. лечебното забедение ще участва в проекти за обновяване на сградния фонд и постигане на по-добра енергийна ефективност със средства оа Международния фонд ,,Козлодуй”, който ще отпусне 45 млн. евро за подобряване на енергийната ефективност на общински и държавни сгради.

Tags: ,

Comments are closed.