Изявление на УМБАЛ „Свети Георги”

Действително е имало запор на сметки на лечебното заведение по дело, образувано от „Софарма Трейдинг” АД през 2011 г. Но частното гражданско дело, по което е наложен запорът, е спечелено от юристите на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД и запорът е отменен. Съдебното производство по налагане на запора е било образувано по молба на „Софарма Трейдинг” през м. Октомври 2011 г. и към днешна датата е решено окончателно в полза на лечебното заведение. Запорът на сметката на лечебното заведение не е довел до неизпълнение на финансовите ангажименти на лечебното заведение към персонала и основни доставчици, заявиха от държавната университетска болница.

В резултат на редица отстъпки от страна на дистрибутора на медикаменти, страните постигнаха съгласие за спогодба още през м. февруари 2012 г., който предвижда разсрочване на задължения в рамките на 2-годишен период. Проектът за спогодба е внесен в Министерство на здравеопазването за одобрение. Очаква се мнението на експертите от здравното ведомство и евентуално – разрешение от Министъра на здравеопазването за подписване на спогодбата”, заявиха от лечебното заведение.

Tags: 

Comments are closed.