Призив на участниците на XV “Чилови дни” и IV Родопски здравен събор към българските държавници, политици и лекари

Имайки предвид най-високата обща заболеваемост и смъртност на нашия народ, който е с най-ниската средна продължителност на живот в ЕС,

и след като ясно се оформиха 5-те дефицита в българското здравеопазване: на финанси; квалифицирани кадри; профилактика; човеколюбие; доверие,

и като заклеймяваме 7-те здравни гряха: тютюнопушене; стресово поведение; нездравословно хранене; затлъстяване; обездвижване; злоупотреба с алкохол; употреба на наркотици,

ние отправяме призив към българските държавници и политици да обсъдят, приемат и осъществяват предложенията ни:

# Здравеопазването да бъде обявено за основен стълб на националната ни сигурност, заедно с демографията, и да стане водещ приоритет и грижа на държавната политика, като за него се отделят поне 6% от БВП;

# Да бъде осигурено конституционно гарантираното равнопоставено здравеопазване в малките и отдалечени общини, като медицинските кадри там бъдат подходящо финансово стимулирани;

# В училищата да бъде въведено задължително обучение по здравна и сексуална култура от VIII до XII клас;

# Студентите-медици да бъдат възпитавани в медицинска етика, човеколюбие и съпричастност към техните пациенти;

# Да внедряваме сред нашия народ здравословния начин на живот на родопчани и принципите на Клуб “Родопско здраве”: “Любов, Движение, Радост!”, и да развиваме родопски здравно-духовен туризъм.

# Призоваваме българските лекари да следват и прилагат идеите на проф. К. Чилов, които обобщаваме така: “Уважавай Живота! Обичай Болния! Почитай Колегата! Всеки Човек има право да боледува и оздравява, да страда и умира с Достойнство!”

12-13 юни 2012 г.,

с. Славейно, Смолянско, Свещено място на българската медицина, “Къща-музей “Проф. Константин Чилов”, XV “Чилови дни”;

с. Кутела, Смолянско, Център на Родопския здравен Събор

Tags: , ,

Comments are closed.