УМБАЛ „Свети Георги” инвестира в модерна апаратура, лечебното заведение се готви за реализация на нови инвестиционни проект

Инвестиции в нова медицинска апаратура и реконструкция на помещения с преобладаващо безвъзмездно финансиране предвижда УМБАЛ „Свети Георги” до края на 2012 г. Това съобщиха от ръководството на лечебното заведение. По-мащабните мероприятия, заложени в плана за 2012 г. са свързани с реализиране на вече спечелени проекти. Ръководството се надява да бъде финализиран мащабният проект по Оперативна програма „Регионално развитие за създаване на Високотехнологичен център за образна диагностика – на стойност 6,7 млн. лева лв. Финансирането е изцяло със средства по ОПРР, процедурите за възлагането на обществените поръчки и изпълнението на проекта се организират от Министерство на здравоепазването, а краен бенефициент на новата техника и инфраструктура е Универститетската болница в Пловдив.

По Оперативна програма Развитие на конкурентноспособността на българските предприятия 2007 – 2013“ ще бъде финансиран проектът Интегрален център за хирургично лечение на тумори и травни на глава и шия. Ще бъде закупена апаратура на стойност близо 2,8 млн. лева, от които 50% е собственото участие на болницата. Апаратурата е уникална и иновативна за България и ще бъде монтирана в оборудвана за целта операционна зала в Хирургическия блок на бул. „Пещерско шосе“ №66.

В стратегически план за 2012 г. влиза и преустройството на болнични стаи в различни клиники на Хирургическия блок за нуждите на хора с двигателни увреждания, потвърдиха от ръководството на лечебното заведение. Стойността на проекта е 119 000 лв., като се очаква 100 хил. лв. да бъдат осигурени по Проект „Красива България“, а разликата – със собствени средства на УМБАЛ „Свети Георги“.

Оборудване на операционна зала за ендоскопска хирургия за 205 хил. лева е следващият амбициозен проект на лечебното заведение, като над 90% от сумата ще бъдат предоставени по Програма за донорска помощ на Японското правителство. Ако договорът за финасиране на проекта бъде подписан до края на месец април, операционната ще бъде изградена и пусната в експлоатация до края на 2012 г., обясниха от лечебното заведение.

Ръководството на болницата и през 2012 г. ще разработва и кандидатстваза спечелване на нови проекти. По този начин ще продължи тенденцията за набиране на средства за капиталови вложения посредством програми за безвъзмездно финансиране от международни фондове и фондове на ЕС. Предстоящите инвестиции ще гарантират намаляването на нивото общите задължения на УМБАЛ „Свети Георги”. Същевременно с това ще се поддържа високо качество на лечебния процес, категорични са от здравното заведение.

Tags: 

Comments are closed.