“Трябва ли да криеш сексуалната си ориентация на работа?”

На вниманието на г-н Кемал Еюп,

председател на Комисията за защита от дискриминация

Уважаеми г-н Еюп,

Автор съм на над 30 книги на здравна и медицинска тематика, една от които е “Джобен гид за любовта и секса”, както и на единственото сертифицирано от МОН учебно помагало за здравна и сексуална култура “Здравна Азбука”.

Затова си позволявам да Ви пиша по повод бил-борд по тротоарите, чийто изумителен текст гласи: “Трябва ли да криеш сексуалната си ориентация на работа?”.

Разбира се, че трябва или по-право – просто не е необходимо тази ориентация да се разкрива. Човек отива на работа, за да работи, а не за да прави секс или да говори за своята сексуална ориентация и практики. Аз, ако съм шеф на подобен човек, непременно ще го санкционирам, независимо дали е хомо- или хетеро-сексуален. Защото така той няма да си гледа пълноценно работата, за която е назначен и получава съответната заплата.

Дискриминацията, която би трябвало да предизвика Вашата тревога, е липсата на равнопоставен достъп до медицинска помощ в отделните райони на страната, особено в селските, което е в разрез с Конституцията, който гарантира това на всеки български гражданин.

Затова Ви каня да присъствате на IV Родопски здравен Събор на 16 юни в с. Кутела, Смолянско и на XV Чилови дни на 17 юни от 13 ч. в Къщата-музей “Проф. К. Чилов” в с. Славейно, Смолянско, Свещено място на българската медицина, където ще обърнем внимание върху медицинската неравнопоставеност или направо – дискриминация на малките общини и селските райони в България, и ще предложим начини за стимулирането на лечебните заведения и практики там.

Tags: 

Comments are closed.