Здравна азбука

На вниманието на Министър Десислава Атанасова

Уважаема г-жо Министър,

Присъствам на повечето национални научни конгреси и срещи. На всички тях неизменно се повдига въпросът с липсата или поне недостига на здравна култура сред нашия народ и особено – сред подрастващите, все повече от които пушат, злоупотребяват с алкохол, употребяват наркотици, затлъстели са, а полово-преносимите болести и нежеланото забременяване в ранна възраст зачестяват. Всички национални консултанти и медицински специалисти, като и директорите на РЗИ, участници в 3-те досегашни Национални срещи по обществено здраве “Проф. Тошко Петров” настояват за въвеждане на задължително обучение по здравна и сесуална култура в училищата, но от Комисията по образование и от МОНМ досега учудващо не проявяват никакъв интерес.

Предлагам Ви да разпоредите качване на сайта на МЗ на единственото сертифицирано от МОН учебно помагало по здравна и сексуална култура “Здравна Азбука”.

Позволявам си да Ви припомня и официални писма, получени от нас от Кабинета на Председателя на НС и от Вас през есента/м. г.:

“По повод Вашето писмо до Председателя на НС Ви уведомявам, че предложението Ви за задължително обучение по здравна и сексуална култура в училищата е предоставено на вниманието на народните представители от Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта в 41-вото НС.

Началник на Кабинета на Председателя на НС (Евгения Илиева).”

“До Министъра на образованието, младежта и науката

Проф. Сергей Игнатов

Приложено Ви изпращам копие от писмо с вх. № К3-1194-Т-2, постъпило в Комисията по здравеопазването на 15.09.2011 г. от д-р Тотко Найденов относно предложение за въвеждане на задължително обучение по здравна и сексуална култура в учебните заведения.

Във връзка с гореизложеното, се обръщам с молба към Вас, след запознаване с предоставеното Ви писмо да информирате подателя и Комисията по здравеопазването за Вашето становище по поставения въпрос.

Десислава Атанасова, председател на Комисията по здравеопазването.”

Tags: , , , , ,

Comments are closed.