Декларация на учасниците на XV юбилейни Чилови дни

Силно обезпокоени от драматичния срив в демографското, здравно и духовно състояние на нашия народ (основните стълбове на националната ни сигурност, които вече са пред рухване!), се обръщаме към държавните и политически органи и субекти, като настояваме те да обърнат внимание предимно на Човека и Здравето на нашата нация. Нека те да съсредоточат своето внимание върху:

# Повишаване процента за здравеопазване от БВП поне на 5,5% и улеснен достъп до специализиране и повишаване квалификацията на българските лекари;

# Осигуряване на конституционно гарантираната първична медицинска помощ в селата и отдалечените и слабонаселени райони чрез съответните материални стимули за медиците, и запазване, макар и в редуциран вид, на съществуващите там лечебни заведения;

# Въвеждане в училищата на задължително обучение по здравна, сексуална и духовна култура;

# Развитие на здравно-духовен туризъм и старчески домове в Родопите, което е огромен резерв за заетост и доходи на тяхното население;

# Осигуряване на модерно лечение на онкологичноболните и възстановяването им след него;

# Официализиране на 15 август като уникален за ЕС и света Национален Ден на Спасението;

# Назад към принципите, формулирани от живота и делото на нашата национална и съсловна светиня проф. Константин ЧИЛОВ: “Уважавай Живота! Обичай Болния! Всеки Човек има право да боледува и оздравява, да страда и умира с Достойнство!”

Решение

С цел популяризиране и възвръщане приципите на проф. Константин ЧИЛОВ в лечебните заведения и увековечаване на неговата памет, РЕШАВАМЕ през м. юни 1913 г. да отбележим подобаващо 115-тата година от рождението му, като за целта съставяме Организационен комитет, който да подготви Научна сесия и тържество в Смолянския театър и с. Славейно.

Славейно, 17 юни 2012 г.

Tags: 

Comments are closed.