На вниманието на д-р Цветан Райчинов, председател на БЛС

Уважаеми д-р Райчинов,

Още на 27 март Ви изпратих Инициативно писмо, но и до ден днешен не съм получил никакъв отговор, дори и отрицателен.

Позволявам си да Ви припомня, че Националният Съвет на БЛС, както и УС на най-голямото здравно неправителствено сдружение Национален Алианс “Живот за България” (в което членуват повечето нац. консултанти) и редколегията на в. “Български лекар” единодушно взеха решение да подкрепят инициативата ни за официализиране на 15 август като Нац. Ден на Спасението, която и Вие, както неведнъж сте ме уверявали, горещо подкрепяте.

Припомням Ви и инициативите ни за издаване на брошурите “Как умират българските лекари” (за д-р Стефан Черкезов и останалите над 120 лекари и 15 м. с., загинали при спасяване на хора) и “Князът на българските лекари” (за проф. К. Чилов), които биха могли да бъдат раздадени на делегатите на предстоящия през м. септември Събор.

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.