На вниманието на г-н Николай Мелемов, кмет на община Смолян

КОПИЕ: Д-р Даниела Дариткова, председател на Комисията по здравеопазване при 41-вото НС

КОПИЕ: Министър Десислава Атанасова

Уважаеми г-н Кмете,

Догодина се навършват 115 години от рождението на един от най-великите синове на Родопите и най-голям български лекар – чл.-кор. проф. Константин Чилов (1898-1955). Неговото име и дело бяха възстановени от ежегодно провежданите “Чилови дни”, създадени от нас през 1998 г. и организирани съвместно с БЛС, БАН, СУБ, Нац. Алианс “Живот за България”, Съюза на българските медицински специалисти и в. “Български лекар”, със съдействието на МЗ.

По този повод Ви предлагаме да съставите Организационен комитет за отбелязването на този славен юбилей и да внесете съответните официални документи до съставителите на Книгата за рекорди “Гинес” за вписване на с. Славейно (което през 2005 г. удостоихме с уникалното звание Свещено място на българската медицина”), като селище с най-много медици на глава от населението, защото тук са се родили 71 лекари, 17 стоматолози и 5 фармацевти.

Да се издигне паметник на проф. Чилов пред Общината; надлезът между нея и болницата да бъде наименован “Чилов мост”, а пространството пред болницата – “Площад Проф. К. Чилов”. В театъра да се организира тържествено събрание-концерт. Да се организират научна сесия и безплатни прегледи с участието на досегашните носители на Наградата “Проф. К. Чилов” Да се издаде брошурата “Князът на българските лекари”. Да се предложи на МЗ и БЛС съвместно да създадат и да връчват Медал “Проф. К. Чилов”, с който да бъдат удостоявани най-видните съвременни лекари.

Юбилеят е нужен и за да се подчертае, че ако повечето лекари са като Чилов, а всички българи – като родопчани, България щеше да е раят на земята.

17 юни 2012 г., с. Славейно, 15-ти юбилейни “Чилови дни”

Tags: , , , , , , ,

Comments are closed.