XI Национална конференция по клинична хомеопатия

“Приносът на хомеопатията в акушерството и гинекологията” – това бе основната тема на най-големият хомеопатичен форум у нас – традиционната Национална конференция, която френската фирма БОАРОН” (ръководител на представителството ѝ в България – д-р Драгомир Грудев) ежегодно провежда в Албена.

Все повече български лекари прилагат хомеопатията в своята практика: над 750 колеги са преминали през курсовете на създадените пак от него Европейска школа по клинична хомеопатия и Българска медицинска хомеопатична организация, и са придобили право на лекари-хомеопати; и още 500 други наши лекари прилагат “изкуството хомеопатия” (по израза на проф. Надка Бояджиева), познават и прилагат хомеопатните лекарства – и това стана благодарение упоритата и последователна дейност именно на д-р Грудев, който организира и организира около себе си един наистина чудесен екип: д-р Мариян Иванов, д-р Зорка Угрунова, д-р Иван Тричков и др. Ръководени и напътствани от него, всички те превърнаха хомеопатията – един до неотдавна напълно непознат терапевтичен метод у нас – в авторитетен и всепризнат, дори и от скептиците, повишиха доверието на лекарите и пациентите към него. Не случайно над 63% от предписваните у нас хомеопатични продукти са именно на БОАРОН.

Проф. Надка Бояджиева, ръководител на Катедрата по фармакология и токсикология към МУ – София, основен модератор на срещата, заяви, че хомеопатията е утвърден метод за приложение в АГ-практиката. Липсата на вредност/токсичност на хомеопатните средства ги утвърди и при лечение на редица нежелани придружаващи симптоми на бременността, вкл. и при риск от тромбофлебит. Препоръчително и безвредно е приложението им и при менопауза, дисменорея, нарушена овулация, нарушена репродуктивност, хабитуален аборт; нещо повече – те могат да поддържат и нивото на тестостерона при мъжете. Според д-р Олга Латанович от Париж хомеопатията се използва и за подготовка на родилния акт, та дори и по време на самото раждане. Ръководителят на Клиниката по АГ при УМБАЛ Св. Георги” – Пловдив проф Бл. Пехливанов и доц. Л. Пейчев препоръчаха хомеопатни средства при болка в млечните жлези вследствие нежелана лактация. Проф. Любка Митева и д-р Зорка Угринова изнесоха данни за благоприятно повлияване на хомеопатни средства върху гениталния херпес, от който страдат десетки хиляди жени у нас. Пак проф. Бл. Пехливанов, съвместно с д-р Мариян Иванов и д-р Зорка Угринова, споделиха опита си от благоприятното въздействие на хомеопатията и при менопауза. Интересни доклади за своя опит в хомеопатията изнесоха още: проф. Анелия Клисарова, проф. маг.-фарм. Генка Петрова, доц. маг.-фарм. Асена Стоименова, д-р Иван Енев, д-р Петко Загорчев (председател на Българската медицинска хомеопатична организация и на Етичната комисия при БЛС) и др.

Неприятна изненада предизвика настояването на една малка организация на лаици за обсъждане на евентуални промени в ЗЗ, съгласно които право на упражняване на хомеопатия да имат и нелекари. Национален алианс “Живот за България” и неговият орган в. “Български лекар” категорично се обявяват против подобна нелепост! Ние винаги сме поддържали становището, че:

Клиничната хомеопатия е част от хуманната медицина – и трябва да си остане! – територия единствено на лекарите!

До нови срещи!

Tags: , , , , , , , , , ,

Comments are closed.