До организаторите на XV “Чилови дни”: XV “Чилови дни”/с. Славейно, Свещено място на българската медицина

За мен е чест да приветствам организаторите и участниците в XV-то издание на традиционните Празници на интернистите в България. Те заслужено носят името “Чилови дни” като израз на признание към делото на известния учен, лекар и общественик проф Константин Чилов.

Системата на обществено здравеопазване в България има над 100-годишна история, с която всеки български лекар трябва да се гордее. Принос за нейното равитие имат няколко поколения български медици, учени, общественици, които със своята дейност допринесоха днес тази система успешно да изпълнява своята мисия, като се основава на най-добрите практики и постижения на европейското здравеопазване. Сред най-ярките й строители е проф. Константин Чилов – ученият, който в практическата си дейност полага основите на интернистката школа в българската медицина.

Сигурна съм, че предстоящите дискусии по времето на “Чилови дни” ще имат важно начение за решаването на всички актуални въпроси, които са в основата на провежданата държавна политика в областта на здравеопазването. Основополагащ елемент на тази политика е поставянето на пациента в центъра на здравната система, като най-важен участник и оценяващ качеството на здравните услуги. Уверена съм, че успешните стъпки в тази насока са възможни единствено с общите усилия и подкрепа на цялата медицинска общност, на научните дружества, на неправителствените организации и на цялото ни общество.

На всички участници във форума пожелавам ползотворна работа и успех.

Десислава Атанасова,

Министър на здравеопазването

София, 17 юни 2012 г.

Tags: ,

Comments are closed.