Министърът на здравеопазването определи новия състав на Съвета на директорите на УМБАЛСМ ,,Пирогов”

С протокол от 20.06.2012 г. на министъра на здравеопазването като едноличен собственик на капитала на Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н.И.Пирогов” ЕАД, е определен съставът на новия Съвет на директорите на лечебното заведение.

Като членове на Съвета на директорите, считано от 20.06.2012 г., се освобождават д-р Чавдар Маринов и проф. Данаил Петров. Техните правомощия са прекратени без да са освободени от отговорност.

С протокола на едноличния собственик броят на членовете на Съвета на директорите на лечебното заведение се увеличава от 3 на 5 души и се определя нов петчленен състав на Съвет на директорите. В него като нови членове влизат Звездица Евгениева Велизарова, Стефан Александров Белчев, проф. д-р Петър Димитров Николаков и Гергана Илиева Кирова.

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.