На вниманието на г-н Цветлин Йовчев, началник на кабинета на президента

Уважаеми г-н Йовчев,

От името на изброените по-горе организации, чийто орган е оглавяваният от мен в. “Български лекар”, съм оторизиран да поискам делова среща с Президента на Република България.

Става въпрос за нашите отдавнашни инициативи:

1. За въвеждане на задължително обучение по здравна и сексуална култура в училищата; 2. За официализиране на 15 август като Национален Ден на Спасението.

Мотиви:

1. Здравето на човека зависи в 50% от неговото (не)здравословно поведение, в 20% от генетичната му предразположеност, в 20% от природната и околната среда и само в 10% от здравната политика. Безспорен факт е, че профилактиката е най-евтиното и най-ефективното средство, а тя започва със здравна-та промоция (просвета). За съжаление, на нея не се обръща почти никакво внимание. В подготвяния Закон за образованието би трябва-ло да се заложи задължителното обучение по здравна и сексуална култура, като се ограмотят нашите ученици по отношение социално-значимите заболявания, полово-предаваните болести, нежеланото за-бременяване, тютюнопушенето, алкохола и наркоманиите. Единстве-ното учебно помагало по тези теми, сертифицирано от МОН – “Здрав-на Азбука”, би могло и да се качи на сайта на Президентството и то да има принос към повишаване на здравната култура на българите.

2. На 15 август 1963 г. д-р Стефан Черкезов спасява 47 пътници от пламнал автобус и почива на следващия ден от тежките си изгаря-ния. Издирили сме имената на над 120 лекари и 15 м. с., загинали по време на работа. Има и полицаи, огнеборци, минни спасители, както и обикновени граждани, загинали при спасяване на хора. (Неотдавна подобен подвиг извърши и Пламен Петков в Англия). От 2005 г. подвигът на д-р Черкезов се отбелязва в няколко лечебни заведения на 15 август с 1-минутно мълчание точно в 12ч. (по подобие на 2 юни). Ако този все още неформален ден се официализира, с Ваше съ-действие, България ще стане единствената страна в ЕС, а вероятно – и в света, която ще почита своите сънародници-спасители. Това несъмнено ще повиши нейния морален рейтинг.

Tags: ,

Comments are closed.