Становище на кметското наместничество и обществения съвет на с. Славейно относно определяне статута на автентичните “чилови дни” и наградата “Проф. К. Чилов”

1. Проф. К. Чилов принадлежи на Славейно, на Родопите, на България, на Европа. Той не може да бъде ничия собственост!

2. Къщата-музей “Проф. К. Чилов” е готова да посрещне всеки, който се интересува от живота и приноса му. Настояваме да се помисли от компетентните органи за определяне поне хонорар на уредник за поддръжка и отваряне на музея.

3. Казусът кой да има право да определя и връчва Наградата “Проф. К. Чилов” трябва да се разреши от компетентните лекарски органи.

4. Предлагаме да се създаде Организационен комитет от лекари, родом от Славейно, от РЛК – Смолян и БЛС, който да съгласува честванията, заедно с Община – Смолян и Кметско наместничество – с. Славейно.

5. Настояваме “Чилови дни” да се организират веднъж годишно и това да става около рождената дата на проф. К. Чилов – 17 май. Те да се провеждат на национално ниво. Не може да се провеждат 2 юбилея и да се дават 2 награди с едно и също име – това не съществува никъде другаде по света! Славейновската общественост е категорична: тези, които искат да засвидетелстват почитта си към нашия именит земляк, са добре дошли в неговата Къща-музей – но само за връчване на една Награда с неговото име и носителят й да бъде одобрен от Организационния комитет и МЗ.

6. Заслугите на д-р Тотко Найденов действително са безспорни, инициативите му са много, атрактивни и разнообразни: негови са идеите за създаването и ежегодното провеждане на “Чилови дни” и удостояването на с. Славейно със званието “Свещено място на българската медицина”, както и поставянето на съответната табела пред него. Това определение е заслужено поради факта, установен от д-р Илия Киряков: че от с. Славейно е произлязъл не само проф. К. Чилов, но и още над 70 лекари, 17 стоматолози и 5 фармацевти.

7. Заслугата на РЛК – Смолян е, че обновиха съдържанието на “Чилови дни”, като ги превърнаха в общообразователен и квалификационен форум на български и чуждестранни медици.

8. Предложението ни до организаторите на “Чилови дни” е те да се провеждат в читалище “Съгласие”; да се използват и базата на център “Родопи” на СУ “Кл. Охридски” и къщите за гости.

Кметски наместник: Сийка Касабова. Обществен съвет: Георги Чинков; Нина Караданова; Вълко Василевски; Таня Чинкова; Николина Узунова; Йорданка Андреева; Стефка Дангалова; Гуча Шишманова; Михаил Гочев; Стефан Хубчев; д-р Севда Пашова; Таньо Стайковски; Радка Бручева; д-р Атанас Карапетков; д-р Никола Шишманов; Маргарита Караданова; Зорка Чапарова. Наблюдател: д-р Илия Киряков.

Коментар. Приемаме с благодарност Становището на славейновци, към които се обърнахме (бр. 5) за него. Надяваме се, че най-после нещата ще си дойдат на местата, като се надяваме да не получаваме нови удари под кръста от известни плагиати на интелектуален продукт. Святото име и дело на проф. Чилов ни задължават към взаимодействие! Още повече, че на 17 май 2013 г., с Божията помощ, ще отбележим и юбилейната 115-та годишнина от рождението на великия наш Лекар, Родопчанин и Българин, за което получихме съгласието на неговите земляци!

Отсега имаме съгласието за членство в Организационния комитет на това честване и на ХVI “Чилови дни” на акад. Богдан Петрунов, чл.-кор. проф. Дамян Дамянов, ген. проф. Стоян Тонев, ректора на СУ “Кл. Охридски” проф. Иван Илчев, доц. Христо Деянов и др.

Не знаем само как да привлечем в Организационния комитет хора от Община и колеги от РЛК и МБАЛ “Д-р Бр. Шукеров” – Смолян, след като никой от тях досега не е удостоявал с присъствието си автентичните “Чилови дни”…

Съмняваме се дали можем да очакваме съдействие за идеите си от персони, които не уважават най-именития си земляк и колега?!

Но, както винаги, ние няма да спрем по средата на пътя! Защото се уповаваме на Вярата си в Благородството и Духовността! Така, както ни е учил Чилов!

Наистина, “Назад към Чилов!”

Tags: , , , , ,

Comments are closed.