Стимулиране и дисциплиниране на здравнонеосигурените граждани

На вниманието на Министър Десислава АТАНАСОВА

КОПИЕ: Премиер Бойко БОРИСОВ

КОПИЕ: Д-р Пламен ЦЕКОВ, директор на НЗОК

Уважаема г-жо Министър,

С интерес и симпатия наблюдавам Вашите усилия за стимулиране, вкл. принудително, на гражданите да се осигуряват здравно. Позволявам си да Ви предложа въвеждане (чрез съответните допълнения в ЗЗО) на един много прост, но ефикасен ход, който с успех се прилага във Франция, а именно:

Да отпадне капитационната сума, и на ОПЛ да се заплаща само за дейност. Да се определи една твърда цена за преглед при ОПЛ и специалист, която да се заплаща кешово от пациента. Лекарят да му издава съответния документ (касов бон), който в срок до 5 дни да му бъде осребрен в НЗОК. Разбира се, ако гражданинът е неосигурен, той няма да може да си получи парите обратно. Ето я най-елегантната принуда самият той да държи да бъде здравноосигурен.

Ако гражданинът е социално слаб, ще може да възстанови парите си в социалния отдел на съответната община.

НЗОК незабавно трябва да прекратява договорите с лекарите и изп. директори, които й подават фалшиви отчети, т. е. документи с невярно съдържание, което си е поголовна практика.

Друг е въпросът, че настоящата здравно-осигурителна система бе въведена престъпно прибързано и необмислено, с една-единствена цел: лично облагодетелстване на тогавашните псевдореформатори.

Съществуващата до 1998 г. система не беше никак лоша: тя беше широко достъпна до хората и на добро качество; трябваше единствено да се увеличат чувствително (тройно!) заплатите на лекарите и сестрите. Днес тя е напълно разбита и изнемогва от основните си дефицити: недофинансиране, ниска квалификация, недостиг на кадри, профилактика и човеколюбие. Отношението на повечето от медицинските кадри към с нищо невиновните пациенти е недопустимо грубо, унизително и обидно, понякога – дори жестоко. Корупционните практики станаха всекидневие. Затова те трябва да се санкционират, и да се стимулира любезното отношение. Иначе, каквито и усилия да се положат, задачата за възстановяване на здравеопазването в предишния му човешки вид е обречена, ако не се предприемат някои по-резки стъпки.

Tags: , , ,

Comments are closed.