Международно сътрудничество в областта на неврохирургията

Ваудитория “А” на УМБАЛ “Св. Марина” проф. д-р Дъглас Мореланд изнесе лекция на тема “Радиохирургия с гама нож”. Състоялата се среща беше началото на съвместния проект между Медицински университет – Варна, и Университетската болница за академично сътрудничество и обмяна на опит с водещи неврохирурзи и клиники от цял свят.

Методът, при който могат да се извършват максимално щадящи операции чрез излъчване на гама лъчи, без разрези по тялото, тепърва предстои да навлезе в България. УМБАЛ “Св. Марина” планира изграждането на уникален за страната лъчетерапевтичен център. Професорът по неврохирургия в университета в гр. Бъфало – САЩ, Дъглас Мореланд изрази желанието си за полагане на основите на научно и клинично сътрудничество и обмяна на опит както с Медицински университет – Варна, така и с екипа на Отделението по неврохирургия към Университетската болница.

При посещението си във Варна проф. Мореланд получи официална грамота от Медицински университет – Варна за своите заслуги в популяризирането на иновативни методи в областта на неврохирургията и онкологията.

Създаването на Отделението по неврохирургия към УМБАЛ “Св. Марина” е проект без аналог в последните 30 години в страната. Неврохирургията е тясно свързана с технологичния напредък и изисква големи инвестиции. Днес Отделението при УМБАЛ „Св. Марина” представлява най-модерният неврохирургичен център в България.

Tags: ,

Comments are closed.