26 август, 2012: 100 години от рождението на Димитър Илиев Димитров

На 26 август 2012 г. се навършват 100 години от рождението на един от основоположниците на сърдечносъдовата хирургия в България – проф. д-р Димитър Илиев Димитров (1912-2006).

От 1956 г., когато извършва първата си успешна сърдечна операция, проф. Димитров прави над десет хиляди операции, от които над четири хиляди на сърце.

Основател е и пръв директор на Научния институт по сърдечносъдови заболявания, днес Национална кардиологична болница.

Автор е на над 70 научни труда, на една монография, на редица научни статии, учебници и учебни помагала. Има признати три рационализации /две през 1963 г. и една през 1965 г./ и едно изобретение /1965 г./

Проф. Димитров извършва за първи път в България сърдечни операции под екстракорпорално кръвообращение, операции с поставяне на изкуствена сърдечна клапа, както и първите операции на деца със сложни вродени сърдечни малформации.

Tags: 

Comments are closed.