ЧИЛОВИ ДНИ – ЗА 15-ти ЮБИЛЕЕН ПЪТ

На 12 май, събота, от 13 ч. в Къщата-музей „Проф. К. Чилов“ в родното му село Славейно, Смолянско, Свещено място на българската медицина, ще се проведе заключителната тържествена част на традиционните, създадени през 1998 г., Чилови дни. Те са посветени на делото на един от най-знаменитите български лекари чл.-кор. проф. Константин Чилов (1898-1955). Завършил медицина във Виена (1925), специализирал вътрешни болести във Виена, Фрайбург и Хале, той първи изгражда мост между европейската и българската медицина. Публикува над 250 научни труда в областта на кардиологията, нефрологията, гастроентерологията, хематологията, паразитологията, метаболизма; създава и българската клинична лаборатория. Умира през 1955 г. от рак на дебелите черва, като 20 дни преди това изнася последната си лекция пред студентите по същата тема, хладнокръвно описвайки своите собствени симптоми.

С юбилейната 15-та Награда „Проф. К. Чилов“, която се отсъжда от БЛС, БАН, СУБ, Съюза на българските медицински дружества, Нац. Алианс „Живот за България“ и в. „Български лекар“, ще бъде удостоена дългогодишният нац. консултант по фтизиатрия доц. Донка Стефанова. Тя ще изнесе лекция на тема „Резистентна туберкулоза“ на 10 май, петък, от 13,30 ч. в Аулата на Центъра по хигиена.

А на 13 май, неделя, от 13 до 15 ч. в с. Кутела, което се намира на 8 клм от с. Славейно, ще се проведе 4-тият Родопски здравен Събор, организиран от Клуб „Родопско здраве“ и в. „Български лекар“.

Comments are closed.