75% успеваемост при лечението на онкохематологични заболявание при децата

Нови методи за диагностика и лечение на най-често срещаните злокачествени заболявания като острите левкимии и лимфоми при децата, както и бъдещето на трансплантацията на стволови клетки, бяха основните теми, които обсъдиха участниците на Международната конференция по детска онкохематология в к.к. Златни пясъци. Форумът се провежда за първи път в България. Организатори на събитието са Българско медицинско сдружение по детска хематология и онкология, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна, Клиника по детска хематология и онкология – УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна и Специализирана болница за лечение на деца с онкохематологични заболявания – София.

Доц. д-р Валерия Калева, дм – Ръкововител на катедрата по педиатрия и медицинска генетикаи на Специализираната детска клиника по клинична хематология и онкология в УМБАЛ „Св. Марина” – Варна отговаря на нашите въпроси:

1. Д-р Калева, зачестяват ли и на какво се дължи това онкохематологичните заболявания при децата?

Всяка година в България се регистрират около 100 нови случая на левкемия и лимфоми при деца. Като цяло честотата на злокачествените заболявания в европейски и световен мащаб не се е променила през последните 15-20 години и се представя между 14 и 16 новодиагностицирани случаи на 100 000 детско население.

Категоричен отговор на това на какво се дължат онкохематологичните заболявания при децата няма, но се дискутират два основни въпроса: ролята на генетичната предразположеност (например липса в определена степен на туморсупресорни гени) и различни фактори на околната среда – радация, бензинови изпарения, някои медикаменти, вируси и др.

2. Какви са темповете, с които се развива българската медицина в областта на детската онкохематология, за да направи така че, пациентите да не търсят лечение в чужбина, а да го намират у нас?

Три са основните предпоставки за развитието на медицината изобщо и в частност в областта на детската онкохематология: добрите специалисти, които ние безспорно имаме, възможностите за ранна и прецизна диагностика, които също са налице, и възможностите за приложение на утвърдени в клиничната практика терапевтични протоколи. По общоприети европейски стандарти и протоколи на лечение ние работим повече от 10 години и нашите терапевтични резултати са съпоставими с тези на водещи европейски онкохематологични центрове. За съжаление обаче, през последната година част от необходимите медикаменти се внасят нередовно в България, други изобщо ги няма и се налага да бъдат доставяни от самите родители чрез закупуване от чужбина. В тази ситуация химиотерапевтичните програми не могат да се провеждат по предписаните стандарти и са свързани с риск от компрометиране на крайния ефект от провежданото лечение.

3. С какви новости може да се похвали Специализираната детска клиника по клинична хематология и онкология в УМБАЛ „Св. Марина” – Варна?

На практика няма диагностична процедура, която да не може да се осъществи в клиниката, включително провеждане на ПЕТ скенер. Всички наши специалисти са специализирали в чужбина. Условията в клиниката са на необходимото ниво за провеждане на съвременна високодозова химеотерапия. Неколкократно по-високите дози, които понасят децата при лечението (заради спецификата на детските неоплазми), за разлика от възрастните, са един от факторите за високия процент на успеваемост при лечението – 75%. Но това е свързано с последващ срив в имунната система на пациентите и риск от развитие на животозастрашаващи инфекции. Затова клиниката разполага със специален сектор за тяхното по-специфично обслужване по време на този рисков период.

Клиниката в УМБАЛ „Св. Марина” разполага и с център за Арт Терапия – друг революционно нов метод за подобряване качеството на живот и престой на малките пациенти. Водени от убеждението, че и изкуството лекува, ние провеждаме всеки ден по два часа арт-занимания с нашите пациенти. Посещават ги артисти и музиканти.

Новото, което очакваме да се осъществи в най-близко бъдеще, е да се сдобием и с център по трансплантация, какъвто в момента има само в София.

Tags: , ,

Comments are closed.