Деперсонализацията – проблем само в САЩ ли?

38% от лекарите в САЩ са заявили, че се чувстват емоционално изхабени и губят интерес към работата си… 30% от тях често изпитват “деперсонализация” към пациентите си, т. е. гледат на тях по-скоро като на неодушевени предмети, отколкото като на човешки същества със своите чувства, болки и страдания.

Нещо повече – изследванията са доказали, че лекари в подобни състояния са по-болнави и склонни да се отдават на депресии, алкохол и дрога, да допускат грешки и дори да обмислят самоубийство!!

Това са резултатите от проучване сред 7300 лекари, извършено от Mayo Clinii и разпространено от Ройтерс.

Интересно, какви ли биха били резултатите от едно подобно проучване у нас?

Защо пък да не го направим ние? Предлагаме на МУ и УМБАЛ “Св. Георги” – Пловдив да го извършим съвместно.

Пишете ни по въпроса. Адресът е в издателското каре на стр. 2, долу.

Tags: ,

Comments are closed.