Министър Десислава Атанасова: ,,Сътрудничеството с Израел ще доведе до положителни практически резултати за българското здравеопазване”

Министърът на здравеопазването Десислава Атанасова и заместник-министърът на здравеопазването на Държавата Израел Яков Лицман подписаха План за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука.Документът беше подписан на официална церемония в Ерусалим в рамките на съвместното заседание на правителствата на Република България и Държавата Израел.

„Сътрудничество с Израел в областта на здравеопазването е важен фактор, който през следващите години ще допринесе българското здравеопазване да се издигне на ново ниво. Водещото място на Израел в областта на медицината и технологиите ще има пряк резултат както в областта на организацията на болничната дейност, спешната помощ, повишаване квалификацията на българските лекари, така и в други важни сектори на здравеопазването”, заяви министър Десислава Атанасова на проведената среща с Яков Лицман.

Планът за сътрудничество в областта на здравеопазването предвижда двете страни да си взаимодействат в няколко приоритетни области – обществено здравеопазване и промоция на здраве, включително и контрол на заразните болести и превенция на ХИВ и СПИН”. Двете страни ще обменят опит и информация относно превенцията на хроничните заболявания, психичното здраве, лекарствената политика, както и прилагане на мултидисциплинарни подходи при предоставянето на здравни грижи. Сътрудничеството обхваща и обмяната на информация в областта на здравното законодателство, здравния статус на населението, приоритетните здравни проблеми, както и основните насоки на здравната политика и организация на работа на лечебната и профилактичната дейност.

По време на разговорите с израелския си колега Яков Лицман министър Десислава Атанасова подчерта приоритетното значение за България на сътрудничеството в областта на спешната помощ,където Израел има водещо място.

На срещата със заместник-министър Лицман бяха обсъдени в практически план възможностите български граждани,включително деца, да се лекуват на преференциални цени в лечебни заведения в Израел.

Активните контакти в областта на здравеопазването ще обхванат и квалификацията на българските лекари. Съществуват възможности наши медицински специалисти да провеждат специализация и следдипломна квалификация в израелски лечебни заведения, стана ясно на срещата. Група български медици специализират в третата по големина израелска болница „Хадасса” по силата на споразумение с Варненския медицински университет. „Уверена съм, че нашите двустранни контакти ще се разширят и ще бъдат отличен пример за инвестиции в човешкия фактор, което има решаващо значение за постигане на доброто ниво на здравеопазване във всяка една държава”, заяви министърът на здравеопазването Десислава Атанасова след подписването на Плана за сътрудничество.

Tags: ,

Comments are closed.