На вниманието на Организационния комитет за провеждане на XIII Белинов симпозиум

КОПИЕ: Етичната комисия при СЛК и БЛС

Уважаеми колеги,

Както ви е известно, Белиновият симпозиум, посветен на делото и паметта на проф. Стоян Белинов, бе създаден по наша инициатива и организиран за първи път през м. ноември 2000 г. от нас и редакцията на в. “Български лекар”, съвместно с тогавашния ръоводител на Катедрата по УНГ/ИСУЛ проф. Тодор Карчев (прилагам ксерокопие от в. “Български лекар”, който удостоверява и документира това). Оттогава насам, пак по наше предложение, одобрено от проф. Карчев, Белиновият симпозиум се провежда всяка есен, което е чудесно! Беше прието от него и предложението ни за учредяване на фондация “Проф. Белинов”, което той осъществил и съдебно регистрирал без мое знание и участие. (До болка познати практики на нашите географски ширини…)

Така сме възпитани, щото мислим, че елементарните канони на колегиалността, етиката и правото на морална собственост върху интелектуален продукт предполагат създателят на дадено събитие или мероприятие да бъде поканен на него като почетен гост, да го открие и да бъде член на Организационния му комитет. И до ден днешен за нас остава в неведение кой, защо и как си присвои пра-вото да организира Белиновия симпозиум, без никакво зачитане юри-дическите и морални права на основателя му и без да го попита или дори да го уведоми. Нещо повече, на в. “Български лекар” дори не се предоставя за публикуване обява за провеждането на събитието.

Неколкократно сме се обръщали към професорите Карчев, Георгиев, Бенчев и Попова за изясняване на нашия и на оглавявания от нас вестник статут по отношение Белиновия симпозиум, но получаваме еднотипни, гузни и уклончиви отговори от рода на: “Догодина ще го обсъдим…”

Надяваме се, най-после, на ясно и недвусмислено отношение относно повдигнатия въпрос – така, като ние, с цялата редколегия, се отнасяме – с уважение и братска обич, към съсловието ни, а често получаваме пренебрежение и безцеремонно присвояване на създадените от нас интелектуални продукти (имаме предвид също и Празника на българските фармацевти и Чилови дни, а в близкото минали – и Деня на българския лекар). Нима именно медиците, смятани за най-интелигентни и почтени, могат да извършват посегателства на чужди идеи?!)

Tags: , , ,

Comments are closed.