XVII Национална конференция по хирургия: Примум нон ноцере!

Неуморимият (вече академик!) Дамян Дамянов, председател на Българското хирургическо дружество и Нац. Алианс “Живот за България”, организира в к. к. “Слънчев ден” XVII Нац. конференция по хирургия. Темата беше “Лапароскопска/видеоасистирана торакоскопска или конвенционална хирургия – препоръки, подкрепени с доказателства”.

Изнесени бяха десетки доклади от най-видните български хирурзи, като:

“Равностойна ли е лапароскопската хирургия на класическата?” (Евг. Белоконски от ВМА и пионерът и класикът на лапароскопската хирургия, осъществил я за първи път в България и Румъния Тома Пожарлиев, Лекар на България). След като изнасят обширна информация, авторите заключават: “Медицинската индустрия има важна роля в развитието и навлизането в практиката на лапароскопията, но ние трябва да знаем границата между плодотворното сътрудничество (отчитайки и стандартите за добра медицинска практика) и персоналните облаги. Същевременно, докато се стремим да подобрим и внесем нововъведения, ние, като балансирани хирурзи, трябва да въздържим и обуздаем нашия свръх-ентусиазъм в интерес на цялостното ни професионална изграждане и, най-важното, в интерес на пациентите.”;

“Къде са границите на лапароскопската хирургия?”, питат се и авторите В. Димов, В. Люцканов, Г. Васев и Д. Дойчинов от Болница “Токуда”, и също заключават, че “Миниинвазивната хирургия не е нито мит, нито реалността на утрешния ден, а ежедневна работа, която непрестанно се доказва и укрепва и несъмнено включва и желанието на пациента за избора на метод на лечение. Границите й се променят в следните много важни посоки: териториална експанзия, обучението на лекарите и специализантите, мисленето на лекарите и пациентите за хирургията, мисленето на управлението – държавно, болнично и на осигурителите. Единствените граници, които не бива да се нарушават, са: примум нон ноцере!”;

10 автори, предимно от ВМА, разсъждават върху “Насоки и бъдеще на ендоскопската хирургия”, като я определят като “непрекъснато развиваща се област от съвременната хирургия”;

Върху обучението по лапароскопска хирургия в чужбина и в България разсъждават В. Димов, Д. Дамянов и Т. Пожарлиев, които признават, че у нас то все още няма унифициран системен характер. Не са утвърдени функции на Хирургическото дружество и по-специално на неговата Секция по миниинваивна хирургия за контрол върху обучението и квалификацията на упражняващите тази дейност. Не се осъществява системен контрол и върху грешките, извършвани от хирурзите по време на лапароскопски операции, а техният процент не е пренебрежим…;

4 автори от ИСУЛ – Р. Пандев, Б. Коруков, Д. Дамянов и Ж. Черкезов остро, но справедливо поставят въпроса с “финансирането на високотехнологичен хирургичен продукт в България”, като заключават, че трябва: да спрем постоянно да искаме пари за заплати – а да искаме адекватно финансиране на здравния продукт; да спрем да ичисляваме колко струва лечението на дадено заболяване – а да се формира средната му цена; да заявим пред обществото, че при 20 пъти по-евтин здравен продукт рискът той да бъде поне 5 пъти по-некачествен, е реален…

Бяха приети редица консенсуси за лапароскопско лечение.

За следващ председател на Българското хирургическо дружество бе избран проф. Росен Маджов, началник на Клиника във Варна.

Конференцията за сетен път доказа, че българските хирурзи продължават неспокойно да търсят истините за лапароскопското хирургично лечение, квалификацията и усъвършенстването си в него и достойната му оценка.

Защото – нали още Хипократ го е казал: “Примум нон ноцере!”?

Допълнителна паметна бележка. Както изтъкна в едно свое интервю акад. Дамян Дамянов, през последните 10 години хирурзите у нас са намалели с 1000… В 186-те хирургични звена в страната (клиники и отделения) понастоящем работят едва 148 млади колеги. Дефицитът на финанси, кадри и апаратура се задълбочава с всяка изминала година. Няма обособени центрове за обучение по лапароскопска и торакоскопска хирургия. А финансирането на хирургичните дейности е в стократно по-ниско отколкото в страните на ЕС.

Tags: , , ,

Comments are closed.