Благодарен адрес

На вниманието на Министър-председателя Бойко БОРИСОВ

КОПИЕ: Министър Десислава АТАНАСОВА

Уважаеми г-н Премиер,

Уважаема г-жо Министър,

Ръководствата на най-масовото здравно неправителствено сдружение Национален Алианс “Живот за България”, Съюза на българските медицински специалисти и техния орган в. “Български лекар” да Ви изказват нашата

НАЙ-СЪРДЕЧНА БЛАГОДАРНОСТ И ПРИЗНАНИЕ

за патриотичния, високодуховен и общочовешки акт:

официализирането на 15 август като Ден на Спасението, за отдаване почит към живота и подвига на д-р Стефан Черкезов и всички български граждани – лекари, медицински сестри, полицаи, огнеборци, минни, планински и водни спасители, както и обикновени хора, самоотвержено загинали при спасяване на други наши сънародници.

Така, благодарение на Вас, България стана единствената страна в ЕС, а вероятно – и в света, която вече държавнически, а не неформално, както беше досега, ще почита своите спасители.

Надяваме се този наш пример да бъде последван в бъдеще и от други страни-членки на ЕС, което ще представлява висока оценка за морала на нашия любим народ.

Предлагаме Ви, също така, със съвместни усилия да работим и за възпитание и въвеждане на обучение по здравно-духовна култура сред учащите се, защото тя е извънредно ниска, а сред тях все повече се увеличават тютюнопушенето, употребата на алкохол и наркотици, затлъстяването, обездвижването, незачитането на човешкия живот и достойнство, агресивността и нетърпимостта към другия и различ-ния, бездуховността, апатията, опростачването. Предпазването от всички тях струва най-евтино и се отплаща най-скъпо, а то започва със здравно-духовната просвета и култура.

Tags: , , , ,

Comments are closed.