Календар – 2013 година

През Новата 2013 г., обявена от нас за “Година на Чилов”, в. “Български лекар” ще организира, ако е казал Господ, няколко създадени от него прояви, съвместно с БАН, БЛС, СУБ, Нац. Алианс “Живот за България”, МУ в страната и Съюза на българските медицински специалисти, и с подкрепата на МЗ, а именно:

11 май, събота, 10 ч, БАН – Тържествена сесия по повод 115-годишнината от рождението на чл.-кор. проф. Константин ЧИЛОВ (1898-1955), в рамките на XVI автентични “Чилови дни” (съвместно с МУ – София и СУ “Св. Кл. Охридски”). Научни сесии в чест на проф. К. Чилов ще проведат и всички МУ в страната;

17 май, петък – Научна сесия в рамките на XVI “Чилови дни” в Пловдив (съвместно с МУ – Пловдив);

18 май, събота, 13 ч. – Поклонение пред гроба на проф. К. Чилов в двора на неговата Къщата-музей в родното му село Славейно, Смолянско, Свещено място на българската медицина;

29 юни, събота – V Родопски здравен Събор (съвместно с Клуб “Родопско здраве”), с. Могилица, Смолянско, Център на българското здраве, с финален преглед на Фестивал “Смехът е здраве” на деца, изпълняващи весели народни песни, съвместно с Програма “Хоризонт” на БНР;

15 август, четвъртък – Ден на Спасението (вече официализиран от МС!), чрез държавен ритуал 1 минута мъчание в 12 ч. в цялата страна; отбелязване 50 години от подвига на д-р Стефан Черкезов; вечерта на 14 август – тържествена заря;

21 септември, събота, София – I Симпозиум по геронтология (съвместно с проф. Здравко Каменов и проф. Лъчезар Трайков);

19 октомври, събота – XX Ден на българския лекар.

На 23 март, събота, в Сандански, съвместно с Националната педиатрична асоциация (председател проф. Владимир Пилософ) и Сдружението на педиатрите от извъболничната помощ (председател д-р Клара Балджиева), ще проведем и Конференция “Смехът е здраве и лекарство”, като разгледаме възможностите за смехотерапията в детските лечебни заведения. С тази цел ще цитираме Мартин Лутер (“Ако на небето не е позволено да се смееш, аз не искам да отида на него”) и проф. Асен Златаров (“Хуморът е кислородът на живота.”

Бъдете с нас! Ние ви обичаме!

Tags: , , , , , , , ,

Comments are closed.