Нови професии ,,здравен асистент” и ,,болногледач” – в МУ – Варна от тази година

От март тази година в МУ – Варна ще започне обучението на първия випуск по двете нови професии в здравеопазването „Здравен асистент“ и „Болногледач“.

В края на миналата година висшето учебно заведение получи Лиценция на Центъра за професионално обучение от Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет. Предметът на Лицензията е извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация и обучение по професиите „Здравен асистент“ и „Болногледач“.

Приемът ще бъде по документи. Желаещите ще могат да кандидатстват след минимум завършен 10-ти клас и навършени 16 години. Изисква се да бъдат и клинично здрави. Очаква се таксата за обучението за Здравен асистент да бъде в размер на 2000 лв. За професията „Здравен асистент“ периодът на обучение ще бъде 6 месеца и половина, а за болногледач – 4 месеца и половина. „Предвиждаме да започнем с курс от 20 души по професията Здравен асистент, но при необходимост имаме готовност да сформираме и още една група, пояснява директорът на Центъра за професионално обучение (ЦПО) д-р Людмил Цветков.

Обучението ще се провежда изцяло в УМБАЛ „Св. Марина“ от преподаватели на МУ – Варна, главната и старшите медицински сестри на университетската болница (провели две обучение на санитари в болницата и специализация във Франция). В университетската болница ще се осъществява както теоретичната, така и практическата подготовка на първите кадри. Завършилите успешно ще получават дипломи на МУ – Варна, които ще бъдат валидни за всички държави от ЕС.

Екипът от МУ – Варна и УМБАЛ „Св. Марина“, който стои зад тази инициатива, има вече няколко годишен опит в тази насока. В университетската болница се проведоха две обучения на санитари за болногледачи съвместно с Центъра за професионално обучение на болногледачи “Сен Мишел” в Малетроа, Франция. Завършилите випуски намират успешна реализация и в редица европейски държави.

През юли 2010 г. екипът от варненското висше учебно заведение и университетската болница внася предложение за нова професия „Болногледач“. То е одобрено и със заповед на Министъра на образованието, младежта и науката през декември 2010 година, когато двете нови професии са вкарани в Списъка на професиите в Република България.

Tags: ,

Comments are closed.