Д-р Пламен Петровски: “Сърдечна ресинхронизираща терапия,” “Екокардиоградски стандарти за изследване на дясното сърце”

Д-р Пламен Петровски, кардиолог от ВМА (Клиниката по функционална диагностика на сърдечно-съдовата система), завършил Немската езикова гимназия и медицина в София с отличен успех и Хипократов медал. Специализирал е в Германия, САЩ и Франция, придобил 3 клинични специалности, полиглот (владее 4 чужди езика), издаде една след друга и 2 оригинални монографии.

Сърдечната недостатъчност е тема на първата от тях – “Сърдечна ресинхронизираща терапия” (п/р на доц. Тошо Балабански). Важно място е отделено на ехокардиографската оценка на влошения синхрон в сърдечната дейност – между предсърдия и камери, между двете камери и вътре, в самия камерен миокард. Дискутирана е и химодинамичната оценка при сърдечна недостатъчност. Описани са благоприятните ефекти и рисковете при провеждане на ресинхронизиращата терапия. Тази монография запълва досега съществуващата празнота в медицинската ни литература. Публикуваните статии са само от полза за кардиолози, ехокардиографисти специалистите в областта на електростимулацията. 

Втората монография е п/р на доц. доц. Добромир Гочев. Дясната камера играе важна роля в болестността и смъртността на пациенти със ССЗ. Същевременно липсват ясно установени референции и стандарти за оценка на промените в дясното сърце. През последните години ехографията се утвърди като водещ метод за качествено изследване на патологията на десните сърдечни кухини при различни вродени и придобити заболявания на сърцето и белите дробове. Монографията прави сполучлив опит да обобщи постиженията в областта на двуразмерната и Доплер-ехографията за цялостна оценка на морфологията и функцията на десните сърдечни кухини и белодробната артерия. Тази монография несъмнено е ценно практическо помагало на кардиолозите и ехокардиографистите в тяхната всекидневна работа.

Tags: , ,

Comments are closed.