Доктор Хонорис Кауза

Ректорът на МУ – Плевен проф. Славчо Томов удостои с почитното звание “доктор хонорис кауза” проф. д-р Константин Койчев.

Проф. Койчев е оториноларинголог, е един от основателите на МУ – Плевен, в който е ръководил Катедра “Анатомия, хистология и цитология” (1974 – 2001). В момента е гост-професор в Медицинските Университети в Хамбург и Тюбинген, както и в Медицинския колеж в Джеда, Саудитска Арабия. Носител е на орден “Св. св. Кирил и Методий”, първа ст. Световноизвестен учен в областта на спортната медицина, анатомията и физиологията. Честито!

Tags: , ,

Comments are closed.