Болница в подножието на Рила

Самоковската болница датира от декември 1879 г., когато е разкрита с цели 50 легла и не може да се развива достатъчно добре, защото се премества в нова 9-етажна сграда чак през 1988 г. В нейните 11 отделения, разполагащи с 233 легла, се лекуват хората от общините Самоков и Долна баня. Разполага и с още 3 отделения без легла и 3 параклинични звена. В обхвата й на медицински грижи влизат също 2 курортни комплекса и 16 вилни зони. Лекарите й са 72, медицинските специалисти – 128. Солиден колектив и разнообразни функции, които трябва да бъдат умело ръководени.

Това прави от 2001 г. кардиоложката д-р Красимира Ковачка, позната на цялата ни медицинска общественост. Преди това цели 8 години е завеждала Кардиологичното отделение. Не спира да преглежда и сега; тя е навсякъде, за нея няма делник, празник, ден, нощ – винаги е на разположение и като лечител, и като ръководител. Вече 7 години е и председател на Общинския съвет по здравеопазване към Областния управител; също така – и член на Комисията по здравеопазване към Националното сдружение на общините в Р България. Дори и ден преди тържеството на 7 април, макар че е събота, идва и сади цветя в двора, заедно с другите. Владее руски и немски. Това също й помага болницата да печели редица проекти.

Разбира се, д-р Ковачка няма да може да върши така безупречно работата си, колкото и да гори в нея, ако не са стойностните колеги около нея. Нека да споменем с добра дума зав. отделенията:

Д-р Лиляна Бодурова (ВО); д-р Стойчо Гълъбов (ХО); д-р Румен Бончев (Ортопедия и травматология); д-р Борислав Филчев (АИЛ); д-р Светла Скелина (НО); д-р Васил Чешмеджиев (УНГ); д-р Мария Славова (Очно отделение); д-р Виолета Москова (Отделение за долекуване и продължително лечение и рехабилитация); д-р Росица Минчева (кл. лаборатория); д-р Чавдар Гелов (образна диагностика); д-р Николай Жеков (кл. патология). Естествено, няма да пропуснем и обаятелната гл. м. с. Ангелина Гаврилова.

Успех в благородното дело, приятели! 

МБАЛ-Самоков”ЕООД, по случай 7 април –Световният ден на здравето, получи микробус от Община Самоков.

Микробусът е абсолютно необходим за транспорт на болните на хемодиализа към ОХД. В момента на диализно лечение са 30 болни от Община -Самоков, Долна баня и Момин проход.

Ротъри клуб с председател Райко Масларски, направиха дарение на „МБАЛ-Самоков”ЕООД- баралеф на Д-р Георги Чакалов /1867-1960/- човек родолюбец, общественик, лекар.

МБАЛ-Самоков” ЕООД е единственото лечебно заведение за болнична помощ в структурата на здравеопазването на територията на Община Самоков и Община Долна Баня.

Болницата е акредитирана два пъти. Първата акредитация е проведена през 2002г., когато “МБАЛ-Самоков” ЕООД получава оценка “Много добра” с 4 звезди за три години.

През 2013г. болницата работи по 120 Клинични пътеки.

МБАЛ-Самоков” ЕООД за периода от 2010г.-2013г. е спечелила следните проекти:

*Проект по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 -2013

Финансирането е в размер на 3 497 207,00 лева и срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца, съгласно сключения договор.

Инвестиционната програма на „МБАЛ –Самоков” е съобразена с изискванията по оперативната програма за допустима медицинска техника, която Болницата получи по тези европейски проекти, както и частична реконструкция на Болницата в отделенията, където ще бъде поставена медицинската апаратура.

*ПРОГРАМА „ Образователна и медицинска интеграция на уязвимите етнически малцинства със специфичен фокус върху ромите”-2010г.

Във връзка с изпълнение на Програма „ Образователна и медицинска интеграция на уязвимите етнически малцинства със специфичен фокус върху ромите”,

в „МБАЛ-Самоков” ЕООД са осъществени 920 профилактични прегледи и изследвания на уязвимите лица от ромски произход, здравно неосигурени, на територията на Община Самоков /профилактични прегледи на лица над 18 години, профилактични прегледи на деца, ехографски изследвания и клинико-лабораторни изследвания/ и 420 профилактични прегледи на здравно неосигурени лица на територията на Община Долна баня .

*ПРОЕКТ „ШАНС ЗА РАБОТА” НПДЗ 2012г.

В „МБАЛ-Самоков”ЕООД гр. -Самоков се проведе обучение по професия болногледач на специалност здравни грижи по проект „Шанс за работа” НПДЗ 2012г. с продължителност триста учебни часа. В курса  се обучаваха  тридесет и седем  безработни жени от гр.Самоков и околните села на теми, свързани с етичните и нравствени норми в професионалната дейност на болногледача и специални грижи  за болния при различните заболявания. Проведен беше  тест за оценка на усвоените познания и умения.

Успешно завършилите курса получиха Удостоверения  за професионално обучение за „Болногледач”,издадени от Център за професионално обучение на КНСБ гр. София.

На 37 от завършилите болницата осигурява работа за шест месеца като болногледачи в различните болнични структури.

*ПРОЕКТ „ПО БЛИЗО ДО РАБОТА” 2012г.-2013г.

В Проекта участват всички новонаети по трудов договор лица и заети лица, които работят в населени места, различни от тези, в които са регистрирани по настоящ адрес.

Инвестиционната програма на „МБАЛ-Самоков” ЕООД се съгласува с кмета на Община Самоков и Общински съвет и се ипълнява ежегодно в определените за това срокове.

Многопрофилна болница за активно лечение – гр.Самоков” ще се развива в прогнозируемия период като стабилно и висококачествено болнично лечебно заведение запазващо лидерските си позиции в системата на общинското болнично медицинско обслужване.

Tags: 

Comments are closed.