МЗ, БАН, БЛС, СУБ, МУ – София, МУ – Пловдив, Нац. Алианс “Живот за България”, СБМС, в. “Български лекар”: Отбелязване на 115-годишнината от рождението на чл.-кор. професор Константин Чилов

МЗ, БАН, БЛС, СУБ, МУ – София, МУ – Пловдив, Нац. Алианс “Живот за България”, СБМС, в. “Български лекар” съвместно организират отбелязване на 115-годишнината от рождението на чл.-кор. проф. Констатин Чилов при дневен ред:

15 май, 15 ч. – Тържествено събрание в Големия салон на БАН;

16 май, 13 ч. – Научна сесия в Аудиторния комплекс, МУ – Пловдив, в рамките на XVI автентични Чилови дни;

19 май, 12 ч. – Поклонение пред гроба на проф. К. Чилов в родната му Къща-музей в с. Славейно, Смолянско, Свещено място на българската медицина. Връчване на Наградите “Проф. К. Чилов” на проф. Стефан Горанов, МУ – Пловдив (за медицина) и на Мая Данчева, Програма “Хоризонт”/БНР (за медицинска журналистика – дава се за 3-ти път; първите й двама носители са доц. д-р Христо Деянов и Величко Конакчиев).

Проф. Константин Чилов (1898 – 1955) е завършил медицина във Виена. Енциклопедист, издал е над 200 научни труда, вкл. 2 тома учебник “Вътрешни болести”; писал е по почти всички области на вътрешната клиника – кардиология, гастроентерология, ендокринология, хематология, метаболизъм, нефрология, дори паразитология; създател на българската клинична лаборатория. Не е имал личен живот, отдаден изцяло на своите пациенти, студенти, специализанти и земляци-родопчани.

Проф. Стефан Горанов, дмн, завършва медицина с пълно отличие в Пловдив. Вероятно е единственият български лекар с 4 придобити специалности (по вътрешни болести, нефрология, хематология и онкология), има близо 80 научни публикации в наши и чужди издания. Зав. Клиника по вътрешни болести на УМБАЛ “Св. Георги” – Пловдив. Нац. консултант по хематология.

Tags: , , , , , , , ,

Comments are closed.