УМБАЛ “Св. Марина” с първия у нас циклотронен комплекс!

Служебният здравен министър проф. Николай Петров откри във Варна първия циклотронен комплекс у нас! При това той е от най-висок клас; стойността му е 5 млн лв, изцяло осигурени от бюджета на самата болница!

Безспорно, основната заслуга за него е на предишния директор на болницата проф. Красимир Иванов, сега ректор на МУ – Варна, както и на предшественичката му проф. Анелия Клисарова, ръководител на Катедрата по нуклеарна медицина, които съвместно подготвиха съответната документация и финансиране.

Варненския циклотрон е уникален не само за страната ни, а и за цяла Европа, защото позволява производството на собствени изотопи за индивидуални дози за диагностика на всеки пациент, съобразно заболяването, теглото му и други фактори. Така намаляват и разходите за диагностичните онкологични изследвания.

Подобен на него този циклотрон има засега само в Англия. Той осигурява най-прецизната в света техника, чрез която навременно се откриват различни онкологични заболявания, вкл. тяхното разположение и стадий.

Tags: , , ,

Comments are closed.