Доктор Тотко Найденов: На вниманието на УС на БЛС: Инициативно писмо

КОПИЕ: Министърът на здравеопазването д-р Таня Андреева

от д-р Тотко Найденов, гл. редактор на в. “Български лекар”

Уважаеми колеги,

Т. нар. “реформатори” унищожиха националната ни здравна система: “реформата” им започна без остойностяване на лекарските дейности и информационна система!

Но особено потърпевши се оказаха педиатрията и “Бърза помощ” – те са жертвеният агнец на “здравната реформа”. Кой знае защо, бе аргументи, посегнаха дори на името на БНМП – “Бърза и неотложна медицинска помощ”; премахнаха неотложната помощ, а думата “бърза” я русифицираха на “спешна”… И сега всеки гражданин, осигурен или не, си позволява произволът да вика линейка и дежурен лекар за всичко: от остри болки в корема и сърдечната област до хрема и лека температура – защото знае, че това е безплатно и безотказно.

Още преди 3 години подехме кампания във в. “Български лекар” относно: “Допълнение в чл. 131, ал. 2 от НК”; с Открито писмо до УС на БЛС и 41-вото НС. Та цели 3 години темата едва сега е на път да бъде разрешена…

Предлагам още: при нанасяне щети на линейка, те да се възстановят от виновното лице в 5-торен размер, както е за обществените превозни средства!

Заплатите в “Спешна помощ” са изключително ниски; праилно е разбирането на Министър Андреева те да бъдат удвоени! И още нещо: екипите там работят по 8 часа, а по КТ трябва 7! Защо и на какво основание те се ощетяват и незаконно биват претоварвани физически и психически, за сметка на здравето им?

Пациентите, които необосновано разкарват екипите, т. е. по прищявка, да плащат за труда на лекаря и бензина и амортизацията на линейката. Така в ЕС и САЩ!

Да плащат и при мъкнене на болния с носилката. Лекарят и шофьорът не са хамали!!

Фелдшерите са на изчезване. Защо спряхме да ги обучаваме, какво ни пречеха?! Къде са обещаваните от години т. нар. парамедици? БЧК имат ли право да ги образоват? Къде е тук Министерството на просветата? –

Има Харта за правата на пациентите”; Омбудсманът Гиньо Ганев гордо я разнасяше и лепеше лично по ЛЗ. За 3-ти път предлагам на УС на БЛС да обсъдят и приемат:

Харта за правата на лекарите

Всеки лекар в Република България, независимо от неговия тру-дов стаж, специалност, възраст, пол, вероизповедание и месторабота,

има право на:

# Създаване на благоприятни условия за упражняване на професията, повишаване на квалификацията и придобиване на специал-ност;

# Осигуряване на безплатни клинични ординатури за специа-лизиране и на кабинети за специалистите и общопрактикуващите лекари от извънболничната помощ, като общините поемат и разно-ските за техния наем, отопление, осветление и охрана;

# Остойностяване на лекарските дейности и достойното и нав-ременното им заплащане от страна на НЗОК;

# Осигуровки “Риск за здраве и живот” за работещите в инва-зивните сектори и “Спешна помощ”;

# Поемане на разноските за лечение и инвалидизиране при за-разяване от пациент (солидарно от държавата и общината).

Tags: , , , , , , ,

Comments are closed.